• بررسی نقش و تاثیر چرخه های هوشمندی تکنولوژی درشبکه سازی بین بنگاههای صنعتی ، مراکزپژوهشی و دانشگاه ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1442
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   هوشمندی تکنولوژی فرآیندی است که به منظور بهبود عملکرد توسعه تکنولوژی همراه با خلاقیت از طریق شناسایی گزینه های بالقوه تکنولوژی های جدید و کاهش احتمال شکست در صورت ناپیوستگی های تکنولوژیک معرفی گردیده است .با این تعریف هوش تکنولوژی شامل با پایش تکنولوژی، ارزیابی تکنولوژی و پیش بینی تکنولوژی می شود.چرخه هوشمندی تکنولوژی شامل بر پنج مرحله برنامه ریزی و هدایت، گردآوری، پردازش،تحلیل و انتشار اطلاعات می گردد. امروزه یکی از مسائل مهم کشور ما ارتباط کمرنگ بین دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنعتی در پیشبرد اهداف دولت و حل مشکلات علمی و فنی است. این تحقیق ضمن بررسی 70 پروژه مشترک بین مراکزتحقیقاتی دانشگاهی و بنگاه های صنعتی که به تولید و تجاری سازی محصول انجامیده اند، به نحوه تاثیر چرخه های هوشمندی تکنولوژی در شبکه سازی بین بنگاه های صنعتی و مراکز پژوهشی دانشگاهی و موانع آن پرداخته است.نتایج نشان دادند که چرخه های هوشمندی تکنولوژی حتی به صورت ناقص باعث افزایش روابط شبکه ای و همچنین ایجاد شبکه های جدید بین دانشگاه ها و بنگاه های صنعتی می گردند.موانع تاثیرات مثبت چرخه های هوشمندی تکنولوژی بر شبکه سازی مذکور نیز مورد بحث قرار گرفتند. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده یک مدل کیفی به منظور تبیین نقش چرخه های هوشمندی تکنولوژی در شبکه سازی بین بنگاه های صنعتی و دانشگاه ها ارائه شده است. این مدل شامل بر سه لایه فیزیکی(شبکه های اجتماعی)، لایه فرآیندی(فراچرخه هوشمندی تکنولوژی) و لایه ارتباطی (فراچرخه ارتباط دهنده) می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها