جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
7 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 7 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت تکنولوژی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/30
مقالات جدیدترین ژورنال ها