همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • رویکرد نوین نگاشت شناخت فازی جهت اولویت بندی اهداف استراتژیک کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 766
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  درفضای کسب وکار کنونی که پیچیدگی، پویایی محیط و غیر قابل پیش بینی بودن از ویژگی های مهم آن بشمار می رود، یکی از جنبه های مهم مدیریت، تصمیم گیری می باشد.در بسیاری از مواقع، مدیران سازمانها در پی شناسایی مهمترین اهداف استراتژیک سازمان خود هستند.موفقیت در شناسایی،ارزیابی و انتخاب گزینه برتر متاثر از توان تصمیم گیرندگان در شناسایی کامل و دقیق معیار های ارزیابی خواهد بود. نگاشت شناختی روشی است که به خوبی می تواند این نیاز مهم در حوزه تصمیم گیری را مرتفع کند. نگاشت شناخت فازی علاوه بر فراهم کردن امکان شناسایی عوامل، جهت معلوم کردن روابط علی بین عوامل و در نهایت اولویت بندی عوامل کمک شایانی میکند.با توجه به تعدد اهداف استراتژیک و نیز عدم قطعیت قضاوت افراد در اولویت بندی آنها، پژوهش حاضر برآن است که اهداف استراتژیک در کارت امتیازی متوازن شرکت پایانه های نفتی جمهوری اسلامی ایران را از منظر فرایند های داخلی رتبه بندی کند و اثرگذارترین هدف استراتژیک از منظر فرایند های داخلی بر روی نتایج و پیامد های این فرایند ها مشخص کند. در این راستا عناصر ورودی، اهداف استراتژیک، همچنین خروجی فرایندها و پیامد ها شناسایی شدند، سپس با محاسبه میزان تاثیر غیر مستقیم هر هدف استراتژیک بر تحقق موفقیت آمیز پیامدها، اهداف استراتژیک اولویت بندی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها