جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دکتری مدیریت دانشگاه تهران- کارشناس ارشد روش ها و خدمات مکانیزه کالای شرکت پایانه های نفتی ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زمین شناسی
  • گرایش : نفت
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/30
مقالات جدیدترین رویدادها