همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تدوین استراتژی و کارایی موسسات: مورد تحقیق بنگاه های کوچک و متوسط بریتانیایی فعال در صنایع با تکنولوژی برتر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 735
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   هدف از این تحقیق عبارتست از یافتن ارتباط بین تدوین استراتژی و کارایی بنگاه های بریتانیایی کوچک و متوسط فعال در صنایع با تکنولوژی برتر، و به تبع آن افزودن دانش در زمینه مدیریت استراتژیک و تاثیر آن در کارایی موسسات. این مطالعه ارتباط بین عوامل موثر بر تدوین استراتژی و کارایی موسسات با سایز کوچک و متوسط را مشخص می نماید. برای رسیدن به هدف این تحقیق، شرکتهای با سایز کوچک و متوسط فعال در صنعت بیوتکنولوژی و داروئی که بر اساس تعریف oecd جزو شرکتهای با تکنولوژی برتر شناخته می شوند در سرتاسر بریتانیا مورد مطالعه قرار گرفتند.این تحقیق با استفاده از رویکرد قیاسی و روش تحقیق مقطعی نسبت به جمع آوری داده های تحقیق برای پاسخگویی به پرسشهای تحقیق اقدام نموده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است که بعلت پراکندگی جغرافیایی شرکتهای کوچک و متوسط در سرتاسر بریتانیا (شامل 4 کشور انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی) به صورت پستی برای آنان ارسال شده است. افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه های مذکور مدیران شرکتهای کوچک و متوسط بودند. در مجموع 357 پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد که بر اساس پاسخ های بدست آماده تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی آماری انجام گردید.بر اساس نتایج این تحقیق مشخص گردید یک مدل کارا و موثر تدوین استراتژی از بکارگیری ابزارهای شناخت و بررسی محیطی، توسعه و نظارت محتویات مناسب بیانیه ماموریت و توسعه استراتژی رقابتی شایسته حاصل می گردد. همچنین این تحقیق نشان داد عواملی که می توانند بر تدوین استراتژی کارا تاثیر گذار باشند برروی کارایی شرکتهای کوچک و متوسط نیز تاثیر گذارند و مدیران این بنگاه های اقتصادی می توانند بوسیله یافته های این تحقیق و بکارگیری یک استراتژی موثر سطح کارایی موسسات خود را افزایش دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها