• بررسی عوامل و راهکارهای موثر در مشارکت مردم در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری- مطالعه موردی منطقه 20 تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 807
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   با مروری بر ساختار فیزیکی شهرهای حاضر شاهد آن هستیم که بخش هایی از کالبد شهرها بر اساس نیازهای زندگی در دوران پیشین شکل گرفته  و مشکلاتی را در زندگی امروز به همراه داشته و آینده ی پر مخاطره ای را در پیش روی شهروندان ترسیم می نمایند. در سالهای اخیر و با توجه به تحولات سریع علمی و فنی در شهر و همچنین مطرح شدم مسئله توسعه پایدار شهری، اهمیت نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده بیش از پیش مشخص می شود. سابقه تاریخی منطقه 20 تهران (محدوده شهر ری) و ویژگی های طبیعی منطقه قرار گیری در محدوده گسل های فعال شمال و جنوب ری- ما بر آن داشت تا ضمن آشنایی با نظرات ساکنین بافت فرسوده منطقه، راهکارهای علی جهت افزایش مشارکت آنها در امر نوسازی و بهسازی فراهم شود. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی حاصل از پرسش نامه و تحلیل با نرم افزار spss جمع آوری شد. تحلیل یافته ها نشانگر آن است که خانوارهایی که در طرح های نوسازی مشارکت نداشته اند دارای ویژگیهای مشترکی مانند بالا بودن سن سرپرست خانوار و پایین بودن سطح درآمد هستند. البته 91/5 درصد پرسش شوندگان ضرورت نوسازی را زیاد و بسیار می دانند و 85/6 درصد آنها با طرحهای نوسازی و بهسازی موافقند. بنابراین و با توجه به عزم عمومی ایجاد شده در خصوص ضرورت نوسازی، می توان از طریق ایجاد هماهنگی منطقی بین مدیران شهری و ساکنین بافت فرسوده نسبت به افزایش آگاهی و اعتماد عمومی به تداوم طرح ها اقدام و با کوتاه نمودن روند اداری و اجرایی طرح ها، زمینه ی جذب مشارکت مردم را فراهم نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها