• ارائه مدل ارزیابی موفقیت hse پروژه های ساخت با در نظر گرفتن تأثیر فاکتورهای بیرونی (مطالعه موردی پروژه های خاتمه یافته نیروگاهی شرکت توسعه دو مپنا)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 1087
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   امروزه رشد صنایع، مخصوصاً صنعت ساخت، باعث شده خطراتی جدی نیروی انسانی و محیط زیست را تهدید کند. با توجه به اهمیت این دو منبع ارزیابان باید معیار hse (ایمنی، سلامت و محیط زیست(را در ارزیابی مورد توجه قرار دهند. در ارزیابی hseپروژه ها توجه صرف به نتایج خروجی عادلانه نیست. در واقع فاکتورهای وابسته فراوانی بر این خروجی ها اثر می گذارند .با توجه به کثرت فاکتورها و برهمکنش آنها نمی توان از روش های تجمیع خطی در این این گونه ارزیابی ها استفاده کرد. بنابراین در این مقاله روشی بر مبنای انتگرال چوکوئت ارائه شده است که به ارزیابی نقش فاکتورهای برون سازمانی که از طرف ذینفعان مختلف بر hseپروژه ها تحمیل می شود می پردازد.ضرایب انتگرال با استفاده از روش گویاترین تابع مطلویت اصلاح شده تعیین شده است. مزیت این روش نسبت به الگوریتم اولیه افزایش آنتروپی ضرایب و بالتبع افزایش قابلیت اطمینان مدل در ارزیابی پروژه های غیرارجاعی است. بعد از محاسبه امتیاز محیط مقایسه ای بین این امتیاز و امتیاز تعیین شده با توجه نتیجه خروجی پروژه ها )شاخص(hse انجام شده است. شکاف بین این دو امتیاز نمودی از عملکرد عوامل درون سازمانی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها