• پالینولوژی و محیط رسوبی سازند سنگانه دربرش قره سو (کلات نادر) براساس داینو فلاژله ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1224
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سازند سنگانه یکی از سازندهای کرتاسه تحتانی حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران می باشد. ضخامت این سازند در برش قره سو (کلات نادر) ... و لیتولوژی شامل شیل خاکستری تیره حاوی کنکرسیون و فسیل آمونیت می باشد. مطالعه حاضر بر روی پالئوپالینولوژی این سازند در برش مذکور با استفاده از 150 اسلاید مربوط به 50 نمونه برداشت شده که مجموع 30 گونه داینوفلاژله از 15 جنس شناسایی و سن این برش با توجه به مجموعه فسیلی پالینومرفها موجود آپتین-آلبین تعیین گردید.در بررسی عناصر پالینولوژیکی (پالینوماسرالها، پالینومرفها، و مواد آلی فاقد ساختمان) 3 پالینوفاسیس برای این سازند تعیین شده که شرایط محیطی غالب نیمه هوازی و کم انرژی تعیین گردید. با توجه به بررسی گونه های داینوفلاژله زند محیط سازند open marine neritic است. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها