• ماهیت و منشأ محلول های کانی ساز در کانسار فلوریت بزیجان، استان مرکزی: شواهد سیالات درگیر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 914
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مطالعه سیالات درگیر نشان دهنده آن است که شوری سیالات درگیر آبگین دوفازی در فلوریت اولیه از 13.40 تا 24.58 (متوسط 21.32) درصد وزنی معادل nacl در فلوریت تاخیری از 15.96 تا 24.45 (متوسط 21.26) درصد وزنی معادل nacl و در کوارتز اولیه از 14.46 تا 23.18 (متوسط 19.89) درصد وزنی معادل nacl متغیر است. دمای همگن شدگی سیالات درگیر آبگین دوفازی در فلوریت اولیه محدوده ای از 166 تا 295°c (متوسط 217°c) در فلوریت تأخیری از 10.24 تا 175°c (متوسط 145°c) و در کوارتز اولیه از 152.5 تا 220°c (متوسط 191°c) را نشان می دهد. شوری سیالات درگیر آبگین- کربنی در فلوریت اولیه در محدوده 24.26-22.04 (متوسط 23.38) درصد وزنی معادل nacl و در کوارتز اولیه در 22.80 درصد وزنی معادل nacl قرار می گیرد. دمای همگن شدگی کل سیالات درگیر آبگین- کربنی در فلوریت اولیه بین 272 و 390°c (متوسط 313.7°c) و در کوارتز اولیه در 253°c رخ می دهد. یک سیال درگیر حاوی کانی نوزاد در فلوریت اولیه شوری 30.14 درصد وزنی معادل nacl را نشان می دهد. شواهد سیالات درگیر بیانگر وقوع اختلاط سیال در حین کانی سازی می باشد. مطالعه سیالات درگیر نشان می دهد که فلوریت اولیه از محلول هایی با شوری متوسط تا بالا (30.14-13.40 درصد وزنی معادل nacl) و در یک محدوده دمایی 166 تا 295°c ته نشست شده است. محدوده شوری این سیالات به خوبی نشان می دهد که شوراب های حوضه ای منشأ سیال هیدروترمالی است. بسیار محتمل به نظر می رسد که دگرگونی سنگ میزبان باعث شده است دمای سیالات کانی ساز بیشتر از دمای شوراب های حوضه ای باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها