اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تعیین خصوصیات و اریابی آثار ضد آفتاب نانولیپوزوم های حاوی زعفران و سافرانال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 798
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: زعفران در طب سنتی کاربرهای فراوان دارد. زغفران دارای ظرفیت جذب اشعه فرابنفش است هدف از این مطالعه، تهیه تعیین خصوصیات و بررسی آثار ضد آفتاب نانولیپوزوم های حاوی عصاره زعفران و سافرانال موجود در زعفران بود. روش اجرا: فرآوده ها شامل نانولیپوزوم ها تهیه شده از عصاره هیدروالکلی کلاله زعفران با غلظت های 2، 4 و 8٪ و همچنین نانولیپوزوم های حاوی سافرانال با غلظت های 0.25، 0.5 و 1٪ بود. لوسیون استاندارد هموسالات 8٪ نیز براساس استاندارد fda به منظور تعیین spf و مقایسه صحت روش تهیه شد. spf فرآورده های تهیه شده به روش برون تن حلال رقیق شده با استفاده از معادله mansur و همکاران و اندازه گیری جذب، به دست آمد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که spf نانولیپوزوم های حاوی عصاره زعفران 8٪ به صورت معنی داری بیشتر از spf ماده ضد آفتاب استاندارد هموسالات با غلظت مشابه 8٪ است. این نتیجه نشان می دهد زعفران می تواند به عنوان یک عامل ضد آفتاب عمل کند. این مطالعه همچنین نشان داد spf جز سافرانال موجود در زعفران با غلظت 0.5٪ و 1٪ به صورت معنی داری بزرگ تر از spf ماده ضدآفتاب استاندارد هموسالات با غلظت 8٪ است. این نتایج نشان می دهد سافرانال موجود در زعفران دارای اثر ضدآفتابی بسیار بیشتر از ماده استاندارد هموسالات است. بنابربراین جز سافرانال موجود در زعفران در صورت انکپسوله شدن در لیپوزوم می تواند با غلظت بسیار کم اثر ضدآفتاب قابل توجهی داشته باشد. نتیجه گیری:  نتایج این مطالعه نشان می دهد که نانولیپوزوم های حاوی عصاره زعفران می تواند به عنوان یک جاذب اشعه فرابنفش و ضد آفتاب طبیعی استفاده شود. همچنین با استفاده از نانولیپوزوم های حاوی سافرانال موجود در زعفران می توان با غلظت های بسیار کم به spf بالایی دست یافت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها