همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر اسلام در هویت بخشیدن به سیما و کیفیت منظر شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 918
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با ورود اسلام در شهرها، شهرنشینی رونق تازه ای گرفت. به طوری که جوامع شهری در راستای قوانین اسلامی، دچار تحولاتی در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی شدند و استقرار مساجد در بافت شهرها در کالبد شهری تاثیر گذاشت. به تدریج با رواج اسلام در ایران، شهرها رشد سریع پیدا کردند و شهرهای جدید با شکل و فرهنگی متفاوت پدیدار شدند. در پی اینتحولات مفهوم شهر و شهرسازی با یک مقوله جدید در شهرسازی در سطح جهان، به ویژه کشورهای اسلامی مطرح شد. ساختار معماری و شهرسازی اسلامی ایران، از گذشته تا کنون نشان دهنده هماهنگی در تمامی ابعاد موجودی شهر اعم از، محیط های طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و ... است. سازگاری محیط و شرایط محیطی هویت یک شهر را که، در منظر آن شهر به دیده می آید، رقم می زند. منظر شهری با تاثیرگذاری بر ادراک شهروندان بر زیبایی، خوانایی و عملکرد آن شهر تاثیر می گذارد و منجر به ایجاد تمایزات اعتقادی، اندیشه ای، زمانی و مکانی جامعه در زمان خود می گردد. هدف این مقاله آن است، با معرفی ویژگی های منظر شهری، پاسخ دهد، آیا اسلام با بهره گیری از اصول و ارزش های اسلامی توانسته مولفه های منظر شهری را که امروزه در شهرها مورد توجه قرار دارد، به وجود آورد؟ در این راستا ابتدا به بیان مفاهیم و اصول کلی منظر شهری و سپس به جایگاه اسلام در پیشبرد این مفاهیم خواهیم پرداخت. روش تحقیق از نوع توصیفی _ تحلیلی و منابع کتابخانه ای می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها