• بررسی تغییرات خط ساحلی در منطقه نور جنوب دریای خزر با استفاده از روش آماری رگرسیون خطی و تحلیل همبستگی متعارف cca

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1133
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   سواحل ماسه ای اغلب دارای امواج تحت سلطه هستند همچنین رسوبات دانه درشت بطور فزاینده ای باعث پر کردن دوباره سواحل شده که غالبا تغییرات بسیاری را در خطوط ساحلی ایجاد می کنند. درک محدود از فرآیندهای حاکم بر مورفولوژی ساحل ، مانع از پیش بینی دقیق تغییرات خط ساحلی می شود.سوالی که اغلب در ذهن ایجاد می شود این است: امواج چه تأثیری در تغییرات خط ساحلی برجای می گذارند و واکنش ساحل در مقابل آنها چیست؟ تغییرات خط ساحلی کلید بررسی عقب نشینی یا پیشروی ساحل است. تجزیه و تحلیل تغییرات خط ساحلی و پیش بینی دقیق تغییرات عرض سکوی ساحل با استفاده از روشهای آماری رگرسیون خطی تخمین زده می شود. تجزیه و تحلیل به این روش به شناسایی الگوهای رفتاری موج و ارتباط آن با موقعیت های خط ساحلی می پردازد. رگرسیون نوع متعارف تجزیه و تحلیل چند متغیره است که برای برقراری ارتباط بین دو مجموعه از متغیرها و شناسایی الگوهایی که به طور همزمان در مجموعه داده ها رخ داده می پردازد. در این تحقیق با انتخاب 3 ایستگاه در منطقه ساحلی نور واقع در جنوب دریای خزر و اندازه گیری روزانه تغییرات خط ساحلی و پارامترهای موج در مدت 6 ماه صورت گرفت. و سپس با استفاده از روش آماری رگرسیون خطی به بررسی روابط بین تغییرات پارامترهای موج و تغییرات خط ساحلی پرداخته شده این روش می تواند به پیش بینی تغییرات خط ساحلی بپردازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها