• تاثیر آماری عوامل موثر بر بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/08
  • تعداد بازدید: 147
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  تاثیر آماری عوامل موثر بر بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران

  بورس اوراق بهادار به عنوان نهادی اقتصادی تاثیر پذیری زیادی از چرخه های اقتصادی و مالی دارد و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که در این رسته فعالیت دارند، برای حفظ و همچنین افزایش سبد سرمایه گذاری خود نیاز مبرم به دانستن عوامل موثر و تاثیرگذار بر روی این پدیده اقتصادی دارند. از این رو، هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

  در این تحقیق متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام نیز به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای سودآوری نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. برای آزمودن فرضیه های تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران که در سالهای مذکور فعالیت گستره ای داشته اند، انتخاب شده سپس مدل آماری بهینه خودرگرسیو ناهمسان واریانس شرطی تعمیم یافته garch بر روی آنها برازش داده شده است. نتایج نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص کل سهام شرکت های فعال، پذیرفته شده می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها