جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه زابل
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : عضو هیأت علمی گروه آمار، دانشگاه زابل
  جزئیات بیشتر
  • رشته : آمار ریاضی
  • گرایش : آمار اقتصادی و اجتماعی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/02/08
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها