• شادکامی خانواده در اسلام

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/23
  • تعداد بازدید: 200
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  شادکامی خانواده در اسلام

  زمینه و هدف : گزاره های بسیاری در معارف اسلامی بیانگر مولفه های مختلفی از شادکامی است. شادکامی دارای دو مولفه رضامندی و نشاط است. باور به مالکیت خداوند، نگاه توحیدی وشناخت ارزش و جایگاه خانواده عوامل تحقق مولفه نخست، و لذت همه جانبه و فراگیر مشروط به فقدان پیامدهای منفی، ازجمله عوامل تحقق مولفه دوم می باشد.

  ازطرفی خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است و از آنجایی که فراگیرترین نهاد جامعه است، مهمترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی محسوب می شود و لذا شادکامی خانواده می تواند ثمرات زیادی برای کل جامعه داشته باشد . روش تحقیق : این مقاله به روش « توصیفی و تبیینی» و با رویکرد « درون دینی » انجام گرفته است. یافته ها و نتیجه گیری : بررسی اجمالی متون دینی و منابع اسلامی نشان می دهد مفاهیم و گزاره های زیادی در دین مبین اسلام به مولفه های شادکامی و خانواده اشاره دارد. در بررسی این مفاهیم مولفه های اصلی شادکامی، رضایتمندی و نشاط است که خانواده می تواند با توجه به توصیه ها و رهنمودهای دینی به شادکامی و سعادت مدنظر آن برسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها