• بررسی نقش حمایت اجتماعی در ارتقاء سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در شرایط پاندمی کرونا در سال تحصیلی 1400 - 1401 در مدارس شهر بوشهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/19
  • تعداد بازدید: 116
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی نقش حمایت اجتماعی در ارتقاء سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در شرایط پاندمی کرونا در سال تحصیلی 1400 - 1401 در مدارس شهر بوشهر

  مقدمه: همه گیری جهانی ویروس جدید کرونا (کووید 19)، که از سال ٢٠19 پدیدار شد، به عنوان تهدیدی برای سلامتی و زندگی های میلیونها نفر در سراسر دنیا تلقی می شود. استرس ناشی از این بیماری و اثرات مخرب روانی - اجتماعی آن سلامت، بهزیستی روانی و سازگاری همه گروه های سنی را تحت الشعاع قرار داده است که کودکان و نوجوانان از این امر مستثنی نبوده اند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی نقش حمایت اجتماعی در ارتقاء سلامت روان در دانش آموزان مقطع متوسطه بود.

  روش: در این مطالعه، توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی بر روی  318 نفر از دانش آموز دختر مشغول به تحصیل در مدارس شهر بوشهر در سال تحصیلی 14٠1 - 14٠٠ انجام شد ابزارهای گرد آوری اطلاعات شامل اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه های سلامت عمومی و حمایت اجتماعی درک شده می شد و در تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری spss ، علاوه بر ارائه شاخص های توصیفی از آزمونهای تی و کای دو استفاده گردید.

  یافته ها: نشان داد که تقریبا نزدیک به نیمی از دانش آموزان ( 46 درصد ) مشکوک به اختلال سلامت روانی و نیمی دیگر (54 درصد) از سلامت روان نسبتا خوبی برخوردار بودند. بین سلامت روان با حمایت اجتماعی و زیر مقیاس های آن و علاقه به رشته، رضایت درسی و رضایت غیردرسی معنی داری وجود دارد ( 0.000 =  p ).

  نتیجه گیری: حمایت اجتماعی در ارتقاء سلامت روان دانش آموزان در شرایط همه گیری بیماری نقش بسزایی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها