• بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط بین اضطراب و افسردگی دانش آموزان پسر پایه نهم مقطع متوسطه اول ناحیه سه شیراز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/31
  • تعداد بازدید: 140
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط بین اضطراب و افسردگی دانش آموزان پسر پایه نهم مقطع متوسطه اول ناحیه سه شیراز

  هدف کلی پژوهش بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط بین اضطراب و افسرد گی دانش آموزان پسر پایه نهم متوسطه اول ناحیه سه شیراز است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از دانش آموزان پسرپایه نهم دوره متوسطه اول مشغول به تحصیل درناحیه سه شهر شیراز می باشد که تعداد 170 نفر با روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه اضطراب بک (بک ، 1988 )، پرسشنامه افسردگی بک (bdi) و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون ( 200۳ ) بودند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر، رگرسیون چند گانه همزمان وضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

  یافته های پژوهش نشان دادند که اضطراب قادر به پیش بینی افسرد گی دردانش آموزان می باشد. بین اضطراب و افسردگی، همبستگی معناداری وجود دارد. اضطراب قادر به پیش بینی تاب آوری می باشد. همچنین افسردگی قادر به پیش بینی تاب آوری می باشد. و تاب آوری نقش واسطه ای را در ارتباط بین اضطراب و افسردگی ایجاد می کند.

  این چکیده شامل خلاصه ای از نتایج تجربی یا نظری حاصل از کار تحقیقاتی شما است. محتوای این بخش نباید از دویست کلمه تجاوز نماید. از بحثها کلی و مقدماتی در چکیده پرهیز شود. درصورتی که دراین بخش از نماد یا کلمات اختصاری لاتین استفاده کنید، باید در متن مقاله آن را معرفی نمایید. از ارجاع به مراجع در بخش چکیده پرهیز شود. برای اینکه تعداد کلمات چکیده را بدون شمارش معمولی تشخیص دهید تمام متن آن را با ماوس انتخاب (سیاه) کنید، سپس با موس جعبه ابزار tools در قسمت بالای صفحه را باز کنید و کشوی word count را انتخاب کنید. تعداد کلمات این چکیده 108 است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها