• فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/19
  • تعداد بازدید: 155
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان

  در قرارداد پیمانکاری طرفین با رضایت یکدیگر و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، قراردادی منعقد می نمایند که به موجب آن، هر یک متعهد بر امری می شوند. نقض تعهدات یک طرف، برای طرف مقابل حق حبس ایجاد می کند؛ به نحوی که تا زمانی که آن طرف به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر نیز از انجام تعهدات قراردادی خویش معاف می گردد. بنابراین، طرفین به عنوان راه حلی برای پایان دادن به قرارداد، برای نقض تعهدات، حق فسخ در صورت بروز تخلف از انجام تعهدات قراردادی را پیش بینی می نمایند.

  این نوشتار با هدف بررسی فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. بررسی های به عمل آمده نشان داد که: مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان، حق فسخ را منحصرا در اختیار کارفرما قرار داده و با بر شمردن مواردی به عنوان تخلف پیمانکارحق فسخ را برای کارفرما مجاز نموده است و حتی در مواردی بدون تخلف پیامانکار نیز، کارفرما حق فسخ و خاتمه پیمان را خواهد داشت. فسخ بر عکس افاله، انحلال قرارداد تنها از سوی یک طرف قرارداد پیمانکاری است و به طور کلی باید اذعان داشت که با بررسی شرایط عمومی پیمان میتوان گفت که در قراردادهای پیمانکاری برای هر یک از طرفین و نیز کارفرما، اختیاراتی در نظر گرفته شده است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها