• شایستگی حرفه ای و مهارت های ارتباطی مدیران و نقش آن بر کاهش بیگانگی شغلی کارکنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/15
  • تعداد بازدید: 124
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  شایستگی حرفه ای و مهارت های ارتباطی مدیران و نقش آن بر کاهش بیگانگی شغلی کارکنان

  امروزه به دلیل بروز پدیده ی بیگانگی از کار، فرآیند کار دچار اشکال شده و باعث می شود که کار نتواند به کارکرد واقعی خود در ابعاد گوناگون فردی، اقتصادی و اجتماعی برسد و افراد دچار بیگانگی شغلی شوند. بنابراین یکی از مهمترین جنبه های رفتار فرد در سازمان، انتقال صحیح و موثر خبر یا فرایند ارتباط است. همان طور که وقایع و حوادث به صورت خبر منتقل می شوند؛ به همین ترتیب احساسات، طرز تلقی ها، ترس ها و نگرای های آدمی نیز از یک فردبه فرد دیگر انتقال پیدا می کند.

  هر چه بر پیچیدگی سازمان ها افزوده می شود؛ مسایل مربوط به ارتباط نیز پیچیده تر می شود. هر مدیر درصد قابل توجهی از وقت خود را صرف انتقال عقاید و نظریاتش به دیگران می کند. برای این منظور، هر چندممکن است او از اعداد و رمزها، طرح های نموداری و رابطه های دیگر استفاده کند؛ ولی برای بیان عقاید و نظریات خود ازعلایم زبانی بیش از هر رابطه دیگر بهره می برد.

  در سازمان ها از ارتباط به عنوان فرایندی برای به هم پیوستن اجزای یک نظام استفاده می شود. ارتقای مهارت های ارتباطی و شایستگی های حرفه ای نیروی انسانی هر کشور مشروط به ارتقای دانش و شایستگی مدیران است و عملکرد سازمان نیز از کاربرد مجموعه ای بزرگ از مهارت ها و شایستگی ها نشات می گیرد. بر این اساس هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شایستگی حرفه ای و مهارت های ارتباطی مدیران بر کاهش بیگانگی شغلی کارکنان است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها