جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
22 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 22 مقاله
  توضیحات : استادیارگروه مدیریت دولتی، واحد لارستان ، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت دولتی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها