• اصول دادرسی حاکم در شورای دولتی فرانسه و دیوان عدالت اداری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/28
  • تعداد بازدید: 77
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09142959557

  اصول دادرسی حاکم در شورای دولتی فرانسه و دیوان عدالت اداری

  شورای دولتی فرانسه از تأسیسات ناپلون بناپارت می‌باشد؛ تا به امروز تداوم پیدا کرده است و بعنوان عالی‌ترین محکمه اداری فرانسه بر تمامی ادارات و نهادهای عمومی نظارت می‌کند. آشنایی با تاریخچه این نهاد و اصول دادرسی حاکم بر آن و مقایسه تطبیقی آن با دیوان عدالت ایران با توجه به شباهت وظایف دو محکمه اداری سودمند می‌باشد.

  به ویژه آنکه نخستین قانون دیوان عدالت ایران با تاسی از شورای دولتی فرانسه وضع شده بود. می‌توان گفت: دیوان عدالت اداری ایران نیز همانند شورای دولتی فرانسه، عالی‌ترین دادگاه اداری ایران می‌باشد. این امر می‌طلبد به هنگام دادرسی اصولی همانند؛ اصل علنی بودن، اصل بی‌طرفی، اصل حق انتخاب وکیل و ... هنگام دادرسی رعایت شود.

  از جمله در دعاوی که یک طرف آن حاکمیت و سوی دیگر آن شهروندان عادی است رعایت این اصول از اهم واجبات می‌باشد؛ تا شائبه‌ی حمایت دستگاه قضا، از حاکمیت پیش نیاید. نویسندگان این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی از منظر تطبیقی به واگرایی‌ها و همگرایی‌های دو نهاد دادرسی فوق، در خصوص اصول دادرسی حاکم بر هر دو دادگاه می‌پردازند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها