• بررسی تاثیر هوش معنوی بر عدالت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان سازمان ورزش و امور جوانان شهرستان اردبیل)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 1628
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هوش معنوی بر عدالت سازمانی می باشد. برای این منظور با توجه به ابعاد عدالت سازمانی و هوش معنوی، پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین و در اختیار کارکنان سازمان تربیت بدنی قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف تحلیلی- توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق را تقریباً کلیه مدیران و کارمندان اداره ورزش و امور جوانان شهرستان اردبیل تشکیل داده اند. به دلیل محدودیت جامعه آماری، کل جامعه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد که در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که هوش معنوی بر تمام ابعاد عدالت سازمانی تاثیر مثبت دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها