• مزایای به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در مدیریت سرمایه های انسانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 1651
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پافشاری سازمانها در ایجاد مزیت رقابتی مستقیما با توازن منابع در دسترس شرکتها در ارتباط می باشد ودر این بین مدیریت منابع انسانی، بعنوان یکی از مهم ترین پارامترهای موفقیت سازمان، بایستی در سطح بالای سرعت و انعطاف قرار داشته باشد. جهت تحقق این امر بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ضروری است. بدین منظور سیستم های اطلاعات منابع انسانی برای جمع آوری، ثبت، ذخیره، تحلیل و بازیابی داده های مربوط به منابع انسانی سازمان مورد استفاده قرار می گیرند که به مدیریت سازمان برای گرفتن تصمیمات راهبردی درخصوص سرمایه انسانی کمک می کنند. به همین جهت در این مطالعه که به روش کتابخانه ای صورت گرفته است، باهدف تبیین نقش سرمایه های اطلاعاتی؛ بخصوص سیستم اطلاعات منابع انسانی؛ در ایجاد ارزش برای حرفه ای های منابع انسانی، جهت ایفای نقش مدیریتی، ابعاد مختلف سیستم اطلاعات منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی بررسی شده و این همسویی در زنجیره ارزش سازمان، بااستفاده ازکارت ارزیابی متوازن نشان داده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها