• آنالیز محیط بی نهایت دو ماده ای با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت نیروی استاتیکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/02/10
  • تعداد بازدید: 679
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله فضای کامل ایزوتروپ جانبی شامل یک نیم فضای فوقانی و یک نیم فضای تحتانی طوری در نظر گرفته می شود که محور ایزوتروپی آنها موازی هم بوده و عمود بر سطوح تماس آنها باشد. این مجموعه تحت اثر نیروی استاتیکی دلخواه که در عمق z=s در نیم فضای تحتانی وارد شده مورد تحلیل قرار می گیرد. به منظور این تحلیل، معادلات تعادل استات یکی به کمک توابع پتانسیل هو -نواکی-لخنیتسکی به صورت مجزا درآمده و با استفاده از سری فوریه و تبدیل هنکل مسئله برای توابع پتانسیل حل می شود. جواب های بدست آمده در نیم فضاهای فوقانی و تحتانی چنان است که همگی آنها در بی نهایت به سمت صفر میل می کنند. با استفاده از روابط تغییر مکان-توابع پتانسیل نتایج برای تغییر مکان ها به صورت انتگرال های یک بعدی به دست آمده و به صورت عددی برآورد می گردند. نتایج بدست آمده برای فضای کامل تک ماده ای ایزوتروپ جانبی نیز ارائه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها