• بررسی اثرات زبری سیلابدشت بر مقاومت جریان و پارامترهای آشفتگی در کانال های مرکب مستقیم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/11/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/11/03
  • تعداد بازدید: 852
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در جریان عبوری از مقاطع مرکب، به دلیل وجود زبری بیشتر بر روی سیلابدشت ها نسبت به کانال اصلی و در نتیجه اختلاف سرعت بین کانال اصلی و سیلابدشت ها، یک واکنش بسیار قوی بین جریان در ناحیه  اتصال این مناطق به وجود می آید که باعث تاثیر بر هیدرولیک اینگونه مقاطع می شود. در این تحقیق با استفاده از داده های برداشت شده از یک کانال مرکب نسبتا طویل به بررسی اثرات زبری سیلابدشت بر مقاومت جریان و در نتیجه هیدرولیک این مقاطع پرداخته شده است. ننتایج نشان می دهد که: در اعماق نسبی کم، با افزایش زبری سیلابدشت نسبت به کانال اصلی، اختلاف سرعت و در نتیجه مقدار تنش برشی ظاهری و پارامتر جریان ثانویه زیاد می باشد. همچنین با افزایش عمق نسبی به تدریج از مقدار این پارامترها کاسته شده تا جایی که در عمق نسبی 0.45 اثرات اختلاف سرعت و در نتیجه تنش برشی ظاهری به حداقل می رسد. برای اعماق نسبی بیشتر، رفتار هیدرولیکی کانال مرکب مشابه کانال های با مقاطع ساده می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها