جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
19 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 19 مقاله
  توضیحات : دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : سازه های آبی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها