• واسنجی و عدم قطعیت مدل swat با استفاده از الگوریتم sufi-2

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/11/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/11/03
  • تعداد بازدید: 858
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در کاربرد مدل ها، توجه نسبتا کمی به بررسی اهمیت عدم قطعیت که تغییرپذیری در مقادیر پارامترهای ورودی را  پیش بینی می کند، شده است. مدل های هیدرولوژی به پارامترهای ورودی زیادی نیاز دارند که با قطعیت کامل معلوم نیستند. به خاطر این عدم قطعیت، مدل ها قادر به توصیف دقیق فرآیندهای هیدرولوژیک و شیمیایی تحت شرایط طبیعی نمی باشند. در این مطالعه از مدل swat به منظور شبیه سازی جریان در حوضه آبخیز سد مارون استفاده گردید. مدل برای دوره زمانی 2001-1994 اجرا و بررسی عدم قطعیت با استفاده از برنامه sufi-2 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد مدل swat می تواند ابزار مناسبی برای شبیه سازی شدت جریان رودخانه باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم