جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
10 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 10 مقاله
  توضیحات : دکترای هیدرولوژی و منابع آب سازمان آب و برق خوزستان و استاد مدعو دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی برق
  • گرایش : برق
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29