همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • حدود مجاز جابجایی دیوار گودهای تسلیح شده به روش میخکوبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/04/01
  • تعداد بازدید: 1058
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  احتمال خرابی و آسیب به سازه های مجاور محدوده گودبرداری همواره بعنوان یک مسئله چالش برانگیز در طول پایدارسازی دیوار گودبرداری های عمیق با روش "میخکوبی" مطرح بوده است. منشأ این خرابی ها عمدتاً جابجایی های ایجاد شده در دیوارهای گود با پیشرفت گودبرداری معرفی می گردد. در این پژوهش سعی گردیده است با تکیه بر 10 مطالعه موردی و 30 تحلیل عددی سه بعدی کالیبره شده، به ارائه حدود مجاز جابجایی دیوار میخکوبی شده با توجه به احتمال آسیب به سازه های مصالح بنایی واقع در مجاورت گود پرداخته گردد. نتایج این پژوهش ارائه دهنده سطوح خرابی سازه های مجاور گود تحت مقادیر مختلف جابجایی می باشد. سطوح خرابی پیشنهادی دراین مقاله، نشان دهنده "میزان خرابی" محتمل در سازه های مجاور دیوارهای میخکوبی شده، باتوجه به "فاصله سازه" از دیوار گود و حداکثر مقادیر "جابجایی افقی" دیواره گود و با در نظر گرفتن اثرات عمق گود و نوع خاک می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها