• طرح بهینه شکل سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی اندرکنش سد-آب-فونداسیون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 661
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سدهای بتنی وزنی به عنوان مهمترین سازه های مهندسی با صرف هزینه های کلان ساخته می شوند. از اینرو استفاده از روش های قابل اعتماد به منظور طراحی سدهای مقاوم در برابر بارها   هزینه ساخت ضروری می باشد. در این مقاله، طرح بهینه شکل سدهای بتنی وزنی، با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی اندرکنش سد-آب-فونداسیون، جهت کاهش حجم بتن مصرفی بدنه سد ارائه شده است. حالت های بارگذاری شامل بارهای ثقلی، فشار هیدرواستاتیک، فشار هیدرودینامیک و نیروی زلزله بوده است. محدودیت های تنش، لغزش و واژگونی به عنوان قیود بهینه سازی در نظر گرفته شده اند. سیستم اندرکنش با درنظر گرفتن اثرات غیرخطی مصالح سد توسط روش اجزای محدود شبیه سازی شده است. صحت مدل ارائه شده، با نتایج مراجع معتبر مقایسه و تایید شده است. به منظور بررسی کارایی روش ارائه شده برای بهینه سازی سدهای وزنی، سد ساریای ترکیه به عنوان یک سازه واقعی انتخاب شده است. نتایج بهینه سازی بیانگر اثرات چشمگیر رقتار غیرخطی مصالح در طرح بهینه سدهای وزنی بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها