• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/02/01
  • تعداد بازدید: 836
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مطالعه، رفتار لرزه ای قاب های خمشی بتنی با استفاده از دو ماده جدید مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور سه قاب بتنی 4، 8 و 14 طبقه به صورت دو بعدی با استفاده از نرم افزار opensess مدل شد. برای هر یک از این قاب ها، سه حالت مختلف در نظر گرفته شد: 1) در تمام المان های سازه ای از بتن و فولاد متداول ساختمانی استفاده شد (2 (steet) در ناحیه مفاصل پلاستیک تیرها از آرماتورهای از جنس آلیاژ حافظه دار شکلی (sma) استفاده شد (3 (sma) ناحیه مفاصل پلاستیک تیرها به طور کامل با آرماتورهای از جنس sma و کامپوزیت سیمانی مهندسی شده (ecc) مدل شدند (ecc). تحلیل استاتیکی غیرخطی، به منظور تعیین پارامترهای اضافه مقاومت و شکل پذیری قاب های بتنی انجام شد. همچنین تحلیل دینامیکی غیرخطی تحت 22 زلزله مختلف، برای هر یک از 9 حالت مختلف قاب های بتنی، صورت پذیرفت و جابجایی طبقات و کرنش های پسماند آنها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله، بهبود عملکرد لرزه ای و کاهش تغییر شکل های ماندگار قاب ها را در حالت های استفاده از آلیاژ حافظه دار شکلی و کامپوزیت سیمانی مهندسی شده، نسبت به آرماتور فولادی و بتن معمولی نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم