• بررسی حساسیت رفتار کمانشی و پس کمانشی اعضای فشاری با ناکاملی هندسی از نوع انحناء اولیه و موضعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 759
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  اساساً پدیده کمانش می تواند موجب کاهش ظرفیت باربری اعضاء فشاری گردد. در مدلسازی رفتار غیرخطی این اعضاء علاوه بر مشخصات رفتاری الاستیک، لازماست که رفتار پس کمانشی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد. اعضای فشاری در عمل به دلیل فرآیند ساخت و آسیب های وارده در مراحل حمل و نقل و نصب، همواره دارای ناکاملی های مختلف در مقطع و طول عضو هستند. حضور ناکاملی می تواند بر رفتار این اعضا مقابل بارهای وارده تا حد زیادی تاثیرگذار باشد و رفتار پایداری سازه را تحت تاثیر خود قرار دهد. در این تحقیق با بررسی انواع ناکاملی های هندسی رایج در عناصر فشاری، تغییر در ظرفیت باربری این اعضاء مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور اعضای فشاری با مقطع لوله ای دارای ضریب لاغری مشابه، با نسبت های متفاوتی از قطر به ضخامت در حالت های مختلفی از ناکاملی مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته است. پاسخ نیرو-جابجایی هر یک از مدل های مورد مطالعه با در نظر گرفتن اثر ناکاملی های هندسی همچون انحناء اولیه عضو و ناکاملی موضعی از نوع فرورفتگی به صورت مجزا و ترکیبی ترسیم و تفسیر شده است. نتایج حاکی از آن است که مقدار افت ظرفیت باربری محوری عضو در صورتی که ناکاملی از نوع انحناء اولیه باشد، در نسبت های مختلف قطر به ضخامت تقریباً یکسان بوده و مستقل از نسبت قطر به ضخامت عضو می باشد اما تغییر این نسبت باعث نمایان شدن کمانش موضعی در رفتار پس کمانشی اعضا می گردد. در حالت ناکاملی موضعی با افزایش نسبت قطر به ضخامت مقدار افت ظرفیت محوری عضو نیز بیشتر می شود. همچنین مشاهده شد که ترکیب ناکاملی ها از نوع انحناء و موضعی موجب کاهش بار کمانشی به میزان قابل توجهی در این اعضاء می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها