جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
27 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه ارومیه
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 27 مقاله
  توضیحات : استاد گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها