• بررسی اهمیت تحلیل قابلیت اعتماد در شیروانی های سنگی به روش شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی: سرریز آزاد سد کوار)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 695
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  از جمله حساس ترین و مهم ترین مسائل در پروزه های عمرانی نظیر سدها، انتخاب مسیر بزرگراه ها، تونل های عبور و مرور و نیز پروژه های معدنی، مطالعه و تامین پایداری شیروانی های طبیعی و مصنوعی است. در مهندسی ژئوتکنیک به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی پیرامون پارامترهای مورد نیاز، ارائه یک طراحی قطعیت پذیر ناممکن می باشد. در تحقیق پیش رو به بررسی اهمیت قابلیت اعتماد و تحلیل احتمالاتی سرریز آزاد سد کوار با روش شبیه سازی مونت کارلو پرداخته شده است. در این راستا تحلیل های مبتنی بر قابلیت اعتماد، رویکردی نوین در زمینه برخورد اصولی و کیفی با عدم قطعیت ها محسوب می گردد که به جای اختصاص یک مقدار مشخص برای هر پارامتر ورودی، یک تابع توزیع احتمال به آن اختصاص داده می شود. در نهایت می توان چنینی نتیجه گرفت که فاکتور ایمنی محاسبه شده توسط تحلیل های مبتنی بر قابلیت اعتماد به صورت یک تابع توزیع احتمال بوده و نسبت به روش های قطعی که دربردارنده تک مقدار برای فاکتور ایمنی می باشند، تصویر روشن تری از شکست ارائه می نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها