اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی نقش الگوی منظم آموزشی بریادگیری ازدیدگاه دانشجویان (دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان پردیس شریعتی ساری)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/02/28
  • تعداد بازدید: 635
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه برای کاهش مسائل و مشکلات آموزشی از الگوهای آموزشی در تکنولوژی اموزشی استفاده می شود این الگو جهت اجرای طراحی انجام شده می باشد که دارای 4 فاکتور اساسی اهداف؛ شرایط؛ منابع وارزشیابی است.  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر الگوی منظم آموزشی بریادگیری از نگاه دانشجو معلمان است. روش مطالعه : از نوع توصیفی –تحلیلی بوده و نمونه پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان پردیش شریعتی مازندران به تعداد 643 نفرکه با روش تصادفی 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته که از دوبخش دموگرافیگ وبخش دوم عوامل یا مولفه های ابعاد 4 گانه الگو بوده که هریک از 5 الی 6 سوال تشکیل شده و پاسخ آن 5 گزینه ای لیکرت با امتیاز از 1-5 بوده است. نتایج نشان داده سوال 4 از مولفه اهداف دارای با معنایی 11.88 و سوال 7از مولفه شرایط دارای ضریب 16.2 و سوال 14 از مولفه منابع با ضریب 15.37 و نیز سوال 18 از مولفه شرایط با ضریب 15.84 بیشترین تاثیر را در یادگیری ازنگاه دانشجویان دارد. نتیجه آنکه هر چهار مولفه الگوی در یادگیری تاثیر بسزایی داشته و لحاط نمودن آن در تدریس از ضروریات می باشد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها