• بررسی تأثیر الگوی مراقبت پی گیر بر میزان قند و هموگلوبین گلیکوزیله خون در بیماران دیابتی ارومیه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 511
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: بیماری دیابت شیرین به عنوان یک بیماری مزمن مهم در تمام کشورها تلقی می گردد. دیابت امید به زندگی را به یک سوم کاهش می دهد. شیوع ناتوانی در این بیماران دو تا سه برابر افراد معمول جامعه می باشد .عوارض مزمن میکرو و ماکروواسکولار دیابت مثل رتینوپاتی، نوروپاتی، نفروپاتی و کاردیوپاتی مسئول بروز اکثریت مرگ و میر و صدمات ناتوان کننده زندگی به شمار می روند. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر الگوی حساس سازی بر میزان قند و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی انجام شد.

  مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است. در این مطالعه تعداد 74 بیمار دیابتی نوع دوم، مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان امام رضا (ع) شهر ارومیه شرکت داشتند؛ که با روش تخصیص تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم و سپس الگوی مراقبت پیگیر در گروه آزمون به مدت سه ماه اجرا و میزان قند خون در سه نوبت و هموگلوبین گلیکوزیله قبل و بعد از مداخله در دو گروه اندازه گیری شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها