اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی ارتباط بین ساختار هیئت مدیره و دقت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 734
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سود به عنوان یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی، توجه بسیاری از استفاده کنندگان از این صورت ها را به خود جلب می کند. اشخاصی نظیر سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیران، کارکنان شرکت، تحلیلگران، دولت و دیگر استفاده کنندگان صورتهای مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکتها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات استفاده می کنند. از سوی دیگر از سوی دیگر بخش عمده ساز و کارهای حاکمیت شرکتی 1 بر این موضوع تاکید دارند که داشتن ویژگی هاى خاص توسط هیأت مدیره، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کنند، بنابراین کیفیت و قابلیت اتکاى گزارشگری بهبود خواهد یافت. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و دقت پیش بینی سود پرداخته شده است. نمونه آماری شامل تعداد 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره خطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان که هیچ گونه رابطه معناداری بین اندازه هیئت مدیره، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و تغییر مدیرعامل با دقت پیش بینی سود وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها