• بررسی اثر عصاره ریشه شیرین بیان بر میزان قند خون در موش های دیابتی ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/10/01
  • تعداد بازدید: 979
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: شیرین بیان یک داروی گیاهی است که در طب سنتی خواص زیادی برای آن ذکر گردیده است. از آن جایی که ریشه این گیاه بسیار شیرین می باشد در صورتی که قادر به کاهش قند خون باشدو یا حداقل افزایش ندهد می تواند جهت درمان و یا تغذیه بیماران دیابتی مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه حاضر جهت پاسخگویی به این سوال که آیا شیرین بیان می تواند تاثیری بر کاهش قند خون داشته باشد، انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر روی 8 گروه موش بالغ نر با وزن 250-200 گروه انجام شده و 5 گروه از موش ها با تزریق 55 میلی گرم بر کیلوگرم از داروی استروپتوزوسین دیابتی شدند و موش هایی که قند خون آن ها بالاتر از 250 میلی گرم بر دسی لیتر بود وارد مطالعه گردیدند. به 3 گروه از موش های دیابتی و سه گروه از موش های سالم روزانه 100، 200 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره شیرین بیان با لوله دهانی حلقی به مدت 35 روز خورانده شد. به یک گروه از موش های دیابتی انسولین nph به میزان 4 واحد تزریق شد و گروه دیگر نیز دیابتی بدون انجام درمان خاص، در نظر گرفته شد. قند خون موش ها در روزهای صفر، چهارده، بیست و یک و سی و پنج اندازه گیری گردید.

  یافته ها: در این بررسی مشاهده شد که دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم ریشه شیرین بیان بر میزان قند خون در روزهای مختلف تاثیری نداشته ولی دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم در روزهای مختلف آزمایش (35، 21، 14، 7) و دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم در روز 7 و 35 باعث کاهش سطح قند خون به طور معنی دار شده است.

  نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عصاره ریشه شیرین بیان قند خون را در موش های سالم تغییر نمی دهد ولی در موش های دیابتی قند خون را کاهش می دهد و می توان نتیجه گرفت که عصاره ریشه شیرین بیان احتمالاً می تواند به عنوان درمان و یا یک شیرین کننده برای بیماران دیابتی پس از کارآزمایی بالینی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها