جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
7 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 7 مقاله
  توضیحات : استاد گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : دامپزشکی
  • گرایش : فیزیولوژی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29