• بررسی وضعیت ارزش افزوده بانک ها و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در استان های ایران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/06/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/06/16
  • تعداد بازدید: 505
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این مقاله درپی تعیین موقعیت بخش بانک ها در اقتصاد استان های ایران و تأثیر آن بر رشد اقتصادی این استان ها است. در این مقاله بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به حساب های منطقه ای استان ها که مرکز آمار ایران در سال 1396 منتشر کرده است، به ارزیابی مزیت نسبی ارزش افزوده ی بانک ها در استان های ایران و مقایسه وضعیت بین استان ها پرداخته می شود. در ادامه اثر مزیت نسبی بانک ها بر رشد اقتصادی در طول برنامه پنجم توسعه بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که در بانک ها به ترتیب استان های تهران، قم و گلستان بیشترین مقدار شاخص مورد نظر را در طول برنامه پنجم توسعه به خود اختصاص داده اند. هم چنین، نتایج برآورد بر اساس رگرسیون داده های تابلویی نشان می دهد که اثر مزیت نسبی ارزش افزوده بانک ها بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار است. این نتایج نشان می دهد که دیگر بخش های اقتصادی ممکن است نقش بسیار مهم تری را نسبت به بانک ها در رشد اقتصادی استان ها ایفا کرده باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها