• مطالعه عددی اثرات فشار ثانویه بر رفتارهای هیدرودینامیکی جریان آشفته در یک اجکتور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/09
  • تعداد بازدید: 370
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یک اجکتور، نوع ساده شدهای از یک پمپ خلأ یا یک کمپرسور خلأ می باشد که در آن هیچ گونه پیستون، شیر یا روتور و دیگر اجزای متحرک وجود ندارد. اجکتور از چهار قسمت عمده که عبارت است از نازل ابتدایی، محفظه اختلاط، دیفیوزر و مجرای تخلیه تشکیل شده است. اجکتورها یکی از دستگاه های مهم مورد استفاده در صنایع می باشند. این دستگاه ها دو وظیفه عمده بر عهده دارند که عبارت اند از ایجاد خلأ و تخلیه گازها و دیگری مخلوط کردن سیالات. در به کارگیری و طراحی اجکتور هر یک از وظایف فوق و یا هر دو با هم میتواند مدنظر قرار گیرد. در مطالعه حاضر به بررسی عددی جریان آشفته در یک نمونه اجکتور و کارآیی آن در فشارهای مختلف با استفاده از نرم افزار فلوئنت پرداخته می شود. بدین منظور از مدل آشفتگی  k-ω sstبا توجه به وجود جدایش جریان و فشار معکوس در اجکتور در کنار الگوریتم سیمپل استفاده شده است. به منظور اعتباربخشی به روش عددی مورد استفاده از یک مقاله معتبر به چاپ رسیده بهره گرفته شده است. پس از اعتباربخشی به روش عددی، تغییرات فشار ثانویه بر رفتار های هیدرو دینامیکی اجکتور مورد بررسی قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها