• بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی و پایگاه پایگاه اقتصادی–اجتماعی مخاطبان بر میزان استفاده خانواده ها از رسانه ملی و شبکه های ماهواره ای: مطالعه موردی شهر رامهرمز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/05
  • تعداد بازدید: 564
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف کلی این مقاله، بررسی میزان تأثیر اعتماد اجتماعی و پایگاه پایگاه اقتصادی–اجتماعی مخاطبان، بر میزان استفاده خانواده ها از رسانه ملی و شبکه های ماهواره ای در شهر رامهرمز می باشد که در آن از روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری در این مقاله کلیه افراد 15 تا 65 ساله شهر رامهرمز می باشد که 72506 نفر است. از روش نمونه گیری خوشه ای برای مقاله استفاده شد. براساس فرمول کوکران، حجم نمونه 379 نفر تخمین زده شده است.که 400 نفر از افراد گروه های سنی 15 تا 65 سال به عنوان نمونه مورد مطاالعه مورد بررسی قرار گرفتند. پایایی متغیرهای مقاله برای احساس اعتماد اجتماعی و پایگاه اقتصادی – اجتماعی به ترتیب 80.0 و 82.0 به دست آمد. یافته ها نشان داد که بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و میزان تماشای تلویزیون (ملی/ ماهواره ای) رابطه معنی داری دارد؛ از طرفی بین اعتماد اجتماعی و تماشای برنامه های رسانه ملی و ماهواره از تفاوت معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها