جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اجتماعی
  • گرایش : علوم اجتماعی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها