• اصلاح روند انتخاب والد در الگوریتم وراثتی با رتبه بندی نامغلوب جهت بهینه سازی چندهدفه ی سازه های خرپایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1218
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با استفاده از بهینه سازی های چندهدفه می توان یکی از ضعف های استفاده از بهینه سازی های تک هدفه که محدود شدن انتخاب برای طراح است را مرتفع نمود. تا کنون در میان الگوریتم های بهینه سازی چندهدفه، الگوریتم وراثتی با رتبه بندی نامغلوب نتایج مطلوبی را ارائه داده است. ویژگی هایی از جمله ماهیت نخبه گرایی این الگوریتم در هر نسل، انتخاب والدین تنها از گام قبلی و تاکید بر پاسخ های موجود در نواحی با ازدحام پایین به ویژه در مسائل مقید، موجب می شود تا تعدادی از جواب های مطلوب در روند بهینه سازی به ویژه در گام های پایانی حذف شوند. در این تحقیق با تشکیل مجموعه ای از بهترین اعضا در تمام نسل ها و استفاده از این مجموعه در روند انتخاب والدین، همگرایی به بهینه ی پارتو تسریع گردیده است. برای نمایش کارایی روش پیشنهادی، یک مثال سازهای با دو تابع هدف آورده شده است. نتایج نشان می دهد با استفاده از مجموعه جبهه های اول پاسخ در نسلهای پایانی می توان میزان نزدیک شدگی جبهه پاسخ نهایی به پاسخ معیار، گستردگی پاسخ ها و یکنواختی پاسخ ها در جبهه ی پارتو را بهبود بخشید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها