• بررسی خواص مکانیکی و سطوح شکست ملات سیمان با رده های مختلف مقاومتی سیمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 542
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در پژوهش حاضر تاثیر عوامل نسبت آب به سیمان با رده های مقاوومتی مختلف سیمان بر ریز ساختار و نوع شکست بررسی شده است. بدین منظور از نمونه های 4*4*16 سانتی متری ساخته شده با سه رده مقاومتی 32.5، 42.5 و 52.5 مگاپاسکال و هم چنین نسبت آب به سیمان 0.25، 0.3، 0.35، 0.4، 0.45 و 0.5 برای ساخت نمونه های خمشی استفاده شده و پس از آزمون خمشی بر روی نیمه سالم نمونه آزمایش فشاری انجام شده است. پس از شکست نمونه های خمشی، نوع و انرژی شکست مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین پس از بدست آوردن حداکثر نیروی فشاری و خمشی تحمل شده توسط آزمایش های مربوطه، این مقادیر با نوع و انرژی شکست نمونه ها مقایسه شده است. نتایج حاصله نشان می دهند که با افزایش نسبت آب به سیمان، مقاومت ملات سیمان و هم چنین انرژِی شکست کاهش یافته است، اما نوع شکست تردد در نمونه ها رخ نداده است. هم چنین رده های مختلف استفاده شده در ملات سیمان هر کدام تاثیر متفاوتی بر رفتار شکست داشته است. استفاده از سیمان رده مقاومتی 525 در آب به سیمان بالا در حالی بیش ترین مقاومت را به خود اختصاص داده است که انرژِی شکست برابری با نمونه های ساخته شده با دیگر رده های مقاومتی را داشته است و در این نسبت آب به سیمان شکست نرم تری داشته است، لذا استفاده از این نمونه می تواند مناسب ترین حالت ممکن باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها