• مطالعه عددی تأثیر تالار و حیاط مرکزی بر عملکرد بادگیر چهارجهته در خانه های سنتی کویر ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 564
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در تحقیق حاضر نحوه عملکرد بادگیر چهارجهته در یک بنای مسکونی سنتی در حال استفاده در قالب مطالعه عددی مورد بررسی قرارگرفته است. بادگیر خانه حظیره ای، دارای شش کانال با مقطع مستطیلی است که به همراه حیاط مرکزی و تالار، از رایج ترین گونه ها در معماری بومی یزد به شمار می رود. هدف این مقاله شناخت تأثیر عوامل کالبدی بر نوع عملکرد بادگیر ازنظر هدایت جریان به بنا و یا مکش آن به بیرون است. مطالعه عددی بر روی مدلی با مقیاس 1:25 در سه زاویه حمله صفر، 90 و 180 درجه صورت گرفته و پارامترهای موردبررسی دبی و جهت جریان در کانال های بادگیر هستند. شبکه محاسباتی از نوع ساختارمند انتخاب شده و از نرم افزار فلوئنت از مجموعه تجاری انسیس برای حل معادلات استفاده شده است. نتایج مدل سازی عددی با مقادیر آزمایش تجربی که بر روی همین مدل با مقیاس یکسان انجام شده، اعتبارسنجی شده و توافق خوبی میان آن ها مشاهده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد بادگیر چهارجهته در زوایای حمله صفر و 180 درجه در حالت برآیند به صورت مکشی، و در زاویه 90 درجه با نسبت تقریباً برابر ورودی و خروجی جریان در نقش تعویض کننده هوا عمل می کند. با توجه به آنکه در این سه زاویه تالار در حالات پشت به باد، جانب به باد و رو به باد قرار می گیرد، نتایج به دست آمده نشان می دهد وجود تالار و ترکیب آن با حیاط مرکزی بر عملکرد مکشی دمشی بادگیر تأثیری قابل توجه دارد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم