• تاثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 792
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با گسترش روز افزون بازارهای مالی جهان از قرن بیستم، مسائلی همچون مدیریت سود، هموارسازی سود و حاکمیت شرکتی در دنیای حسابداری، مدیریت، اقتصاد و دیگر علوم با حساسیت ویژه ای مدنظر قرار گرفته و هر یک از صاحب نظران و محققین از زاویه علوم خود به بررسی و تفسیر نتایج حاصل از یافته هایشان پرداخته اند. هزینه سرمایه نیز یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی به شمار می رود. هزینه سرمایه در تصمیمات تامین مالی نقش مهمی ایفا می کند. از میان اقلام تشکیل دهنده هزینه سرمایه، نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام مهم ترین عنصر است. به طوری که شرکت ها درصد بالایی از سرمایه خود را از این محل تامین می کنند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها در بین 142 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1394-1390 می پردازد. در این تحقیق برای بررسی حاکمیت شرکتی از درصد سهامداران نهادی و برای مدیریت سود نیز از اقلام تعهدی مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس تئوری های اثباتی حسابداری موجود، حاکمیت شرکتی و مدیریت سود تاثیر منفی و معناداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها