همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تبیین معیارهای اخلاق کاری مدیران و عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقی آنها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/10/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/10/18
  • تعداد بازدید: 515
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این مقاله بررسی کیفیت اخلاق کاری مدیران و عوامل موثر بر رفتار اخلاقی آنها با اتکا بر صفات اخلاقی مدیران از دیدگاه حضرت علی (ع) به منظور ارائه راهبردهای بهبود و کیفیت بخشی به اخلاق کاری مدیران است. به منظور نیل به این هدف چهار سوال پژوهشی پیرامون؛ ملاکهای بررسی کیفیت اخلاق کاری مدیران، عوامل تعیین کننده موثر بر رفتار اخلاقی مدیران، صفات اخلاقی مدیران از دیدگاه حضرت علی (ع) و راهبردهای بهبود و کیفیت بخشی به اخلاق کاری مدیران با توجه به صفات اخلاقی مدیران از دیدگاه حضرت علی (ع) طرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای پاسخ به سوال اول، کیفیت اخلاق کاری مدیران در چهار دستۀ؛ روابط انسانی، نیروی ابتکار و خلاقیت، قابلیت اعتماد و حس مشارکت و همکاری مدیران مورد بررسی قرار میگیرد. در پاسخ به سوال دوم عوامل تعیین کننده رفتار اخلاقی مدیران در سه دستۀ عوامل شخصی، عوامل درون سازمانی (خط مشیها) و عوامل برون سازمانی (محیط خارجی) مورد بررسی قرار می گیرد. برای پاسخگویی به سوال سوم صفات اخلاقی مدیران از دیدگاه حضرت علی (ع) از احادیث و بیانات آن حضرت اقتباس شده که از جمله مهمترین آنها؛ خدامحوری و تقواگرایی، بصیرت، خویشتن داری و بازداری خشم بود. و در نهایت راهکارهای بهبود و کیفیت بخشی به اخلاق کاری مدیران با توجه به صفات اخلاقی مدیران از دیدگاه حضرت علی (ع) از جمله؛ جایگزنی انسان مداری به جای رابطه مداری، اندیشه ورزی، مشورت در کارها و توجه به خدا در همه حالات بیان خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها