• رابطه ی چسبندگی هزینه با توسعه ی بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 579
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از توسعه ی بازارهای سرمایه که غالب کشورهای در حال توسعه در دهه های اخیر آن را دنبال کرده اند، تحرک بخشیدن به بازارهای مالی و بهبود کارآیی استفاده از منابع مالی بوده است. این پژوهش رابطه ی بین چسبندگی هزینه و توسعه ی بازار سهام را مورد بررسی قرار می دهد. معیارهای توسعه ی بازار سرمایه شامل؛ حجم معاملات و نقدشوندگی سهام می باشد. جامعه ی آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 و نمونه ی آماری شامل 102 شرکت می باشد. برای بررسی روابط فوق از داده های تابلویی استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون های آماری در سطح خطای 5 درصد می توان گفت که بین چسبندگی هزینه با نقدشوندگی سهام و حجم معاملات سهام رابطه ی معناداری وجود ندارد، که این موضوع می تواند ناشی از عدم کارآیی بازار سرمایه در ایران یا سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی در این بازار باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم