• بررسی روند تغییرات غلظت آلاینده pm2.5 بر اساس شاخص aqi در کلان شهر مشهد طی سال های 95-1393

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 425
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ذرات معلق آلاینده های هوا بخصوص در کلان شهرها هستند که دارای اثرات سوء بهداشتی و محیط زیستی می باشند. هدف از انجام این مطالعه بررسی روند تغییرات pm2.5 و تعیین میزان کیفیت هوا بر اساس شاخص aqi در کلان شهر مشهد طی سال های 95-1393 می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های مربوط به غلظت pm2.5 از مرکز پایش الاینده های زیست محیطی مشهد و اطلاعالت مربوط به پارامترهای هواشناسی نیز از اداره کل هواشناسی استان خراسان رضوی جمع آوری شد. سپس داده ها بر اساس شاخص کیفیت هوا بررسی و ارتباط بین آن ها با نرم افزار spss و graphpad prism تحلیل شد. تغییرات غلظت pm2.5 طی سال های 95-1393 تفاوت معناداری داشته اما روند آن ثابت نبوده است. متوسط سالانه این آلاینده در سال های 1393، 1394 و 1395 به ترتیب 43.19±26.29، 89.15±28.25و 88.37±50.30 میکروگرم بر مترمکعب بوده است. فصل پاییز، ماه مهر و ایستگاه طرق به ترتیب با غلظت 23.01±34.50، 25.38±36.10 و 24.08±40.14 میکروگرم بر مترمکعب دارای بیش ترین ذرات بودند. هم چنین نتایج نشان داد بین سرعت باد و غلظت pm2.5 همبستگی معنادار و منفی وجود دارد. وقوع بیش تر اینورژن در فصول سرد، وزش بادهای غالب جنوب شرقی- شمال غربی و انتقال آلاینده های صنایع واقع در شرق و جنوب شرق به داخل شهر مشهد از جمله عوامل تاثیرگذار در نوسانات غلظت این آلاینده می باشند که نیاز به مدیریت یکپارچه در جهت کاهش غلظت این آلاینده وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها